lek. med. Krzysztof Januszewski

SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

Iwona Kasińska

SPECJALISTA PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO

ZESPÓŁ  MEDYCZNY

Krzysztof Januszewski – specjalista chirurg-onkolog

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu – 1979 r.
 • 1980 – 2005 r. praca w Oddziale Chirurgii Szpitala Miejskiego w Lubinie.  W tym czasie staże specjalizacyjne w Szpitalach Klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Onkologii, Oddziale Chirurgii Plastycznej Szpitala kolejowego we Wrocławiu, Instytucie Onkologii w Warszawie
 • Specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej- 1988r.
 • Specjalizacja II stopnia z chirurgii onkologicznej  w Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie– 1992 r,
 • Od 2005 r.  prowadzę w ramach własnej praktyki  lekarskiej Ośrodek Onkologiczno-Chirurgiczny realizując również umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Członek  Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.


Iwona Kasińska -  specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

 • Absolwentka  Liceum Medycznego w Lubinie. 1995
 • Praca w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Miejskiego w Lubinie 1995-2000
 • W  Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 2000-2005
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa chirurgicznego 2002
 • Staże specjalizacyjne w szpitalach klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Od 2005 praca w Ośrodku Onkologiczno-Chirurgicznym